PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE HERMOSILLO 2023

DOCUMENTO
PMDUH 2023

DOCUMENTO PMDUH 2023

PLANOS
Z_PRIMARIA_MUNICIPAL

Zonificacion Primaria (Municipal)

Z_PRIMARIA_BK

Z o n i f i c a c i ó n P r i m a r i a ( B a h i a d e K i n o )

Z_PRIMARIA_MA

Zonificación Primaria (Miguel Aleman)

Z_PRIMARIA_HILLO

Zonificación Primaria (Hermosillo)

Z_SECUNDARIA_BK

Z o n i f i c a c i ó n S e c u n d a r i a ( B a h í a d e K i n o)

Z_SECUNDARIA_MA

Zonificación Secundaria (Miguel Aleman)

Z_SECUNDARIA_HILLO

Zonificación Secundaria (Hermosillo)

CORREDORES_URBANOS_BK

C o r r e d o r e s U r b a n o s ( B a h i a d e K i n o )

CORREDORES_URBANOS_MA

C o r r e d o r e s U r b a n o s ( M i g u e l A l e m a n)

CORREDORES_URBANOS_HILLO

Corredores Urbanos (Hermosillo)

VIALIDADES_BK

V i a l i d a d e s ( B a h i a d e K i n o )

VIALIDADES_MA

Vialidades (Miguel Aleman)

VIALIDADES_HILLO

Vialidades (Hermosillo)

PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE HERMOSILLO

DOCUMENTO
PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE HERMOSILLO
DOCUMENTO PDMH

PLANOS
PLANOS DEL PROGRANA
PLANOS PDMH

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018

DOCUMENTO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018
DOCUMENTO PDF

PLANOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018
PLANOS PDF

DIRECCIÓN: Av Veracruz 235, San Benito, 83190 Hermosillo, Son.

E-MAIL: implan@implanhermosillo.gob.mx

TEL: (662) 213 5774 y 213 6457